Termoformowanie


Firma oferuje usługę formowania próżniowego polegającą na procesie technologiczny, w którym ze sztywnych folii lub płyt, które zostają podgrzane do temperatury bliskiej temperatury mięknienia, formuje się produkty o określonych kształtach. Z uwagi na to, że jest to technologia względnie prosta i wysokowydajna termoformowanie jest szeroko wykorzystywane w produkcji różnych wyrobów, zarówno w produkcji jednostkowej jak i masowej. Pod wpływem podciśnienia następuje tutaj uformowaniu dowolnego, indywidualnego kształtu wyrobu oraz jego utrwalenie przez schłodzenie.

Obszar roboczy 1300 mm x 1300 mm

zakres4.jpg